Tvätta.

En ren bil är bara halva belöningen

Våra 64 tvättanläggningar i landet är certifierade enligt ISO 14001 och uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden och kommunens krav. Bland annat ska det finnas dokumentation kring miljöarbetet och godkända vattenprov.

“2 000 ton olja och 5 ton tungmetaller släpps varje år ut i vår natur på grund av biltvättning på gatan eller garageuppfarten.”

Vi renar utsläppen

Vi uppfyller minst alla krav som kommuner har kring vattenrening och utsläpp av olja och tungmetaller. Tvättanläggningarna återvinner i genomsnitt 85 % av allt vatten, där den bästa har hela 92 % återvinning. Det finns oljeavskiljare kopplade till anläggningen och alla tvättmedel är miljöanpassade.